Type and press Enter.

Diginews 44: content management systemen

One size fits all of elk specialisme zijn eigen, geoptimaliseerde software? Dat is de vraag voor veel kranten. Het maken van het papieren product vergt een andere denkwijze en andere software dan het onderhouden van een site. Maar ze werken beiden met tekst en foto’s. En alles gebeurt digitaal.

Meer raakvlakken dan verschillen, als je het mij vraagt. Bij de Volkskrant, en ongetwijfeld bij de meeste andere kranten, werken de verslaggevers nog in een redactioneel krantensysteem. De website draait op een ander content management systeem (cms), Escenic.
Die twee systemen werken individueel heel behoorlijk. Maar de koppeling tussen die twee is nog wel eens problematisch. Vooral omdat de workflow is bedacht vanuit het oogpunt van de krant: de artikelen en foto’s van persbureaus lopen binnen in het redactioneel systeem, om vervolges geconverteerd te worden naar het cms. Dubbel werk, twee versies van hetzelfde verhaal, een cms dat voor verslaggevers niet benaderbaar is en het ontzettend bewerkelijke omzetten van foto’s: zie daar enkele van de nadelen.

Daar komt nog bij dat sommige delen van de Volkskrant-site werken met een ander cms. De buitenwereld merkt daar niets van. Maar het bevordert de integratie niet. De vraag is of er één cms is te bedenken dat zowel voor de krant als de site optimaal werkt.
Sommigen vrezen dat dit ‘one size fits all’ niet zal werken. Ik geloof daar niet in. Met de aantekening dat ik zulke veelomvattende software nog nooit in actie heb gezien, als het al bestaat, durf ik toch wel de stelling te verdedigen dat één geïntegreerd systeem de toekomst is voor nieuwsmedia. Steeds meer mensen op de redactie werken voor verschillende presentatievormen: site, video, papier en meer. Waar papier en online steeds dichter naar elkaar toe groeien op de werkvloer , kan de software niet achterblijven.

p.s. tips voor een goed, veelomvattend cms zijn welkom.

One comment

 1. Beste,

  Zoals U waarschijnlijk wel weet zijn er tal van goede CMS systemen op de markt en in de Open Source wereld. Het nadeel ervan is dat ze nagenoeg allemaal ontworpen zijn rond een traditioneel model van de redactie met vooral aandacht voor invoer – validatie en publicatie.

  Persoonlijk ben ik van mening dat dit model niet langer voldoet aan de moderne eisen van de journalistiek, anderzijds geloof ik evenmin in de werking van het zogenaamde ‘Civilic Journalisme’.

  Wat we mijn inziens nodig hebben is een CMS dat op een georganiseerde manier openstaat voor wat ik graag de ‘participant’ zou noemen. Om dit te bereiken moet er een structuur ontworpen worden waarbij vooral gekeken moet worden naar de instroom van informatie, een instroom die niet georganiseerd wordt door de interface van het CMS zelf, maar wel door het gebruik van tal van andere tools/channels.

  De afgelopen maanden ben ik bezig geweest met het conceptueel/technisch ontwerp van een dergelijk model. Als CMS steun ik me op Alfresco (http://www.alfresco.com) – niet omdat het zou uitmunten in content design en publishing, maar wel omdat het vooral sterk is in het routen van content, opslag en retrieval, en – belangrijkst van al – op vele manieren kan communiceren met andere systemen.

  Mijn insteek is dan ook dat het CMS waar je naar zoekt op dit moment niet bestaat maar ontworpen zal moeten worden, niet door een nieuw systeem te bouwen, maar wel door de bestaande systemen te integreren en te modelleren tot een nieuw werkend geheel.

  Dit lijkt me een zeer boeiende opgave en het lijkt me een interessant onderwerp voor verder onderzoek en discussie.

  Groeten,

Comments are closed.