Type and press Enter.

Arcosanti: een architectuurexperiment

Als je door de woestijn van Arizona rijdt, moet het haast als een fata morgana lijken. Want daar verrijst ineens Arcosanti, een van de grootste architectuurexperimenten van de laatste decennia.

Het is het levenswerk van Paolo Soleri, een Italiaan die in 1956 in Arizona neerstreek. De architect streeft naar een soort optimale stad: dichtbebouwd, zodat er enerzijds een hechte sociale structuur ontstaat en anderzijds een efficiënte infrastructuur. Geen auto’s, een klein rioleringssysteem, dat soort zaken.
Die stroming wordt ook wel arcologie genoemd, een mix van architectuur en ecologie. Of dat echt werkt, is nog steeds de vraag: van Arcosanti is nog steeds slechts enkele procenten van het masterplan gebouwd, maar het is een aangename surprise als je een keer in de buurt bent!